Dufek, Antonín

Name variants:

Dufek, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Dufek, Antonín. Jaromír Funke a nová věcnost v internacionálních souvislostech. Opuscula historiae artium. 2018, vol. 67, iss. 1, pp. 64–75.

Article
Dufek, Antonín. K výkladu díla Bohdana Laciny : (několik poznámek na dvě témata). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 55–62.

Article
Dufek, Antonín. Materiály k dějinám gotického sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 197–200.

Article
Dufek, Antonín. Pozdně gotické skulptury z Lidéřovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 65–71.

Article
Dufek, Antonín. Soupis prací prof. dr. Antonína Friedla, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 209–213.