Filip, David

Name variants:

Filip, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Filip, David. Wilhelm Worringers Ästhetik der Abstraktion und Einfühlung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 57–64.

Article
Filip, David. Základní pojmy moderní logiky ve Vědosloví Bernarda Bolzana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, vol. 48, iss. B46, pp. 51–62.