Gajdoš, Július

Name variants:

Gajdoš, Július (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Gajdoš, Július. Dráma 2000 - pocta dramatickým autorům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, vol. 51, iss. Q5, pp. 109–111.

Article
Gajdoš, Július. Feministická teória a divadlo ako formy kultúrnej reprezentácie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, vol. 50, iss. Q4, pp. 9–20.

Article
Gajdoš, Július. Mezi absurditou a postmodernou : (...v deleuzovských reflexiách). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, vol. 51, iss. Q5, pp. 7–15.

Article
Gajdoš, Július. Na pomezí divadla řádu a dynamizmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 39–45.

Article
Gajdoš, Július. Od dobře napsané hry k teorii dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. 35–40.

Article
Gajdoš, Július. "Pohřbené dítě" Sama Sheparda a symbolický předmět "x". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, vol. 48, iss. Q2, pp. 59–79.

Article
Gajdoš, Július. Scéničnost a tělesnost v možných souvislostech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2005, vol. 54, iss. Q8, pp. 45–56.

Article
Gajdoš, Július. Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2001, vol. 50, iss. Q4, pp. 5.

Article
Gajdoš, Július. Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 69–87.

Chapter
Gajdoš, Július. The mind and the body in performance art. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 357–361.

Article
Gajdoš, Július. Úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 5–6.

Article
Gajdoš, Július. Úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. 5–7.

Article
Gajdoš, Július. Úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2005, vol. 54, iss. Q8, pp. 5–6.

Article
Gajdoš, Július. Vztahy a jejich proměny ve strukturálním prostoru dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 115–124.