Golec, Martin

Name variants:

Golec, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 37.

Article
Golec, Martin; Vlčková, Jitka; Zůbek, Antonín. Bibliografický přehled archeologických prací SPFFBU E1-40 (1956-1995). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1996, vol. 45, iss. M1, pp. 111–139.

Chapter
Golec, Martin. Chronologie HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 135–147.

Chapter
Golec, Martin. Deskripce keramiky HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 211–235.

Chapter
Golec, Martin. Dosud publikovaná sídliště HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 14–20.

Chapter
Golec, Martin. Druhy nádob HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 187–191.

Chapter
Golec, Martin. Geografické rozšíření HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 9–10.

Chapter
Golec, Martin. Historie bádání na sídlištích HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 9.

Chapter
Golec, Martin. Historie výzkumu v těšetickém mikroregionu. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 10.

Chapter
Golec, Martin. Hradiska HK stupně HD2. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 115–118.

Chapter
Golec, Martin. Katalog nálezů (Těšetice "Sutny") : měřítko 1:4. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 341–408.

Chapter
Golec, Martin. Keramika řecké výrobní tradice. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 112–114.

Chapter
Golec, Martin. Komentář k základním pracem o HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 131–135.

Chapter
Golec, Martin. Kritika pramenů. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 13–14.

Chapter
Golec, Martin. Literatura. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 150–157.

Chapter
Golec, Martin. Mikrografie vzorků keramiky HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 409–413.

Chapter
Golec, Martin. Objekty HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 20–32.

Chapter
Golec, Martin. Obsah. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 5–6.

Chapter
Golec, Martin. Plány objektů (Těšetice "Sutny"). In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 243–270.

Chapter
Golec, Martin. Plány ploch (Těšetice "Sutny"). In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 237–242.

Chapter
Golec, Martin. Počítačová desktripce [i.e. deskripce] keramiky HK. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 129–131.

Chapter
Golec, Martin. Poloha mikroregionu. In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 11.

Chapter
Golec, Martin. Popis objektů (Těšetice "Sutny"). In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 271–292.

Chapter
Golec, Martin. Přehled všeho materiálu v objektech (Těšetice "Sutny"). In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 293–314.

Chapter
Golec, Martin. Přehled vybraného materiálu v objektech (Těšetice "Sutny"). In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 315–339.

Chapter
Golec, Martin. Rozloha sídliště Těšetice "Sutny". In: Golec, Martin. Těšetice-[Kyjovice]. VI., Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. 2003, pp. 11–13.