Gunišová, Eliška

Name variants:

Gunišová, Eliška (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Chapter
Gunišová, Eliška. Bibliografia. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 125–134.

Chapter
Gunišová, Eliška. Cestopisná próza Terézie Vansovej. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 29–49.

Article
Gunišová, Eliška. Jubilujúca Viera Žemberová. Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 129–130.

Chapter
Gunišová, Eliška. Memoárová próza v diele Terézie Vansovej. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 78–94.

Chapter
Gunišová, Eliška. Obrazová príloha. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 135–170.

Chapter
Gunišová, Eliška. Obsah. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 5–6.

Chapter
Gunišová, Eliška. Reflexia tvorby Terézie Vansovej v slovanskom literárnom kontexte danej doby. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 95–115.

Chapter
Gunišová, Eliška. Románová tvorba Terézie Vansovej. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 50–77.

Article
Gunišová, Eliška; Paučová, Lenka. Slavistická konference v Kielu. Новая русистика. 2017, vol. 10, iss. 1, pp. 110–112.

Article
Gunišová, Eliška. Špecifiká stredoeurópskeho priestoru. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 244–245.

Article
Gunišová, Eliška. Sub rosa dictum a iné texty. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 1, pp. 61–63.

Chapter
Gunišová, Eliška. Terézia Vansová in the literary context of Slavonic studies : (questions of aesthetics and axiology) : summary. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 122–124.

Chapter
Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v literárnohistorickom kontexte. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 13–28.

Chapter
Gunišová, Eliška. Úvod. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 7–12.

Article
Gunišová, Eliška. V. kongres českých slavistů. Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 200–201.

Article
Gunišová, Eliška. Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 81–93.

Article
Gunišová, Eliška. Výskumné tendencie mladej generácie slavistov. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 76–79.

Article
Gunišová, Eliška. Žáner novely v centre literárnovedného záujmu. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 218–220.

Article
Gunišová, Eliška. Žánrové rozpätie tvorby Terézie Vansovej. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 169–179.

Chapter
Gunišová, Eliška. Záver. In: Gunišová, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 2023, pp. 116–121.