Hebedová, Petra

Name variants:

Hebedová, Petra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Chapter
Hebedová, Petra. Adverbia a adpozice. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 72–77.

Chapter
Hebedová, Petra. Číslovky. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 78–82.

Chapter
Hebedová, Petra. Deklinační typy. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 164–172.

Chapter
Hebedová, Petra. Fonologie a ortografie. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 6–9.

Chapter
Hebedová, Petra. Formy estonského illativu. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 53–80.

Chapter
Hebedová, Petra. Formy finského illativu. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 81–107.

Chapter
Hebedová, Petra. Illativ jako distribuční kategorie. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 108–163.

Chapter
Hebedová, Petra. Illativ v pádovém systému finštiny a estonštiny. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 14–23.

Chapter
Hebedová, Petra. Jména. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 17–53.

Chapter
Hebedová, Petra. Koncepty kognitivní gramatiky. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 35–52.

Chapter
Hebedová, Petra. Literatura. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 237–241.

Chapter
Hebedová, Petra. Obsah. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 3.

Chapter
Hebedová, Petra. Obsah. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 5–8.

Chapter
Hebedová, Petra. Obvyklejší derivační sufixy. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 86–98.

Chapter
Hebedová, Petra. Polysémie finského a estonského illativu. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 173–231.

Chapter
Hebedová, Petra. Použitá literatura. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 102–103.

Chapter
Hebedová, Petra. Použité zkratky. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 101.

Chapter
Hebedová, Petra. Používané zkratky. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 244.

Chapter
Hebedová, Petra. Předmluva. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 9–10.

Chapter
Hebedová, Petra. Různé podoby kmene. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 10–16.

Chapter
Hebedová, Petra. Seznam tabulek, schémat a obrázků. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016, pp. 242–243.

Chapter
Hebedová, Petra. Slovesa. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 54–71.

Chapter
Hebedová, Petra. Slovo úvodem. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013, pp. 5.

Book
Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013