Herodes, Stanislav

Name variants:

Herodes, Stanislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Herodes, Stanislav. [Evangeliář Assemanův: kodex vatikánský 3. slovanský. Díl 2., Úvod, text v přepise cyrilském, poznámky textové, seznamy čtení. Vydal Josef Kurz]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 132.

Chapter
Herodes, Stanislav. Modalitní adverbia v staroslověnštině. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 307–313.