Kaňáková Hladíková, Ludmila

Name variants:

Kaňáková Hladíková, Ludmila (preferred)
Hladíková, Ludmila
Kaňáková, Ludmila
Content type
Displaying 1 - 25 of 29.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Analýza efektivity e-learningové výuky archeologie na ÚAM FF MU v letech 2009–2015. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 163–172.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Aplikace dynamické technologické analýzy versus operační řetězce. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 172–192.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Experimentální archeologie. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 195–215.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 69–112.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Identifikace tzv. nadstavbových jevů – aplikace etnoarcheologie, sociální archeologie, archeologie kultu, kognitivní archeologie. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 236–248.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. [Katalog nálezů]. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 6–432.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Morfotypologie. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 13–172.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Možnosti moderních metod v analýze štípané industrie a jejich praktická aplikace na zvolené soubory : [úvodní část kapitoly]. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 11–12.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20092010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 59–86.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila; Trampota, František. Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 5–20.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Obsah. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 3.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Obsah. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 2–5.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Poděkování. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 4.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia : resumé. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 252–254.

Book
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. [Posteneolitická štípaná industrie na Moravě : katalog nálezů, přílohy : titulní list]. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 1.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie v evropské archeologii. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 7–10.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie v moravské archeologii. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 6.

Article
Hladíková, Ludmila. Postpaleolitická štípaná industrie ze sondy II-6-1 v Krumlovském lese. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. 5–37.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posudek souboru štípané industrie z pohřebiště Olomouc – Nemilany. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 203–205.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Příloha 2 - Dokumentace provedeného experimentu pravěké žatvy obilí. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 442–447.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Remontáže. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 215–217.

Chapter
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Sídelní archeologie, prostorové studie. In: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013, pp. 217–236.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány. Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 39–64.

Article
Hladíková, Ludmila. Štípaná industrie starší doby bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20032004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 65–87.