Hlušička, Jiří

Name variants:

Hlušička, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Hlušička, Jiří. K rozvoji moderní sbírky Moravské galerie v Brně : (česká malba a plastika). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1979-1980, vol. 28-29, iss. F23-24, pp. 83–91.

Article
Hlušička, Jiří. La peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno : (période avant la première guerre mondiale). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 177–185.

Article
Hlušička, Jiří. Malířský odkaz Bohdana Laciny : zahajovací projev na umělcově posmrtné výstavě v Moravské galerii v Brně dne 19. dubna 1973. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 7–13.

Article
Hlušička, Jiří. Raná tvorba zakladatelů českého moderního malířství ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 169–179.

Article
Hlušička, Jiří. Vztah kresby Jaroslava Krále k jeho sociální malbě první poloviny dvacátých let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 259–264.