Holý, Dušan

Name variants:

Holý, Dušan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 39.

Chapter
Holý, Dušan. Abecední seznam písní. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 137–139.

Chapter
Holý, Dušan. [Dedikace]. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 4.

Chapter
Holý, Dušan. Ediční poznámka. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 179.

Chapter
Holý, Dušan. Einleitung. In: Holý, Dušan. Probleme der Entwicklung und des Stils der Volksmusik : volkstümliche Tanzmusik auf der mährischen Seite der Weißen Karpaten. 1969, pp. 7–16.

Chapter
Holý, Dušan. Gratias ago. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 131.

Chapter
Holý, Dušan. Jmenný rejstřík. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 141–142.

Chapter
Holý, Dušan. K charakteru písňových nápěvů. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 13–45.

Chapter
Holý, Dušan. Lidová píseň jako projev výhradně zpěvní. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 9–33.

Chapter
Holý, Dušan. Literatur. In: Holý, Dušan. Probleme der Entwicklung und des Stils der Volksmusik : volkstümliche Tanzmusik auf der mährischen Seite der Weißen Karpaten. 1969, pp. 202–207.

Chapter
Holý, Dušan. Literatura a prameny. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 161–170.

Chapter
Holý, Dušan. Nad vývojem taneční hudby. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 47–96.

Chapter
Holý, Dušan. O Václavíkově projektu Horňácká dědina. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 135–141.

Chapter
Holý, Dušan. Obsah. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 3.

Chapter
Holý, Dušan. Omluvy za polemiku, přípomínky a otázky. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 5–8.

Chapter
Holý, Dušan; Štědroň, Miloš; Tesař, Stanislav. Písňový repertoár a zájem o hudbu. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 495–511.

Chapter
Frolec, Václav; Beneš, Bohuslav; Holý, Dušan; Štědroň, Miloš. Přílohy. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 563–597.

Chapter
Holý, Dušan. Příspěvek do neukončené diskuze. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 119–126.

Chapter
Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby. In: Holý, Dušan. Probleme der Entwicklung und des Stils der Volksmusik : volkstümliche Tanzmusik auf der mährischen Seite der Weißen Karpaten. 1969, pp. 197–201.

Chapter
Holý, Dušan. Řádková segmentace. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 65–118.

Chapter
Holý, Dušan. Rozbor stylu. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 97–152.

Chapter
Holý, Dušan. Schlussbetrachtung. In: Holý, Dušan. Probleme der Entwicklung und des Stils der Volksmusik : volkstümliche Tanzmusik auf der mährischen Seite der Weißen Karpaten. 1969, pp. 186–196.

Chapter
Holý, Dušan. Seznam zkratek časopisů, písňových sbírek a institucí. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, pp. 171–172.

Chapter
Holý, Dušan. Soupis pramenů k písňovým ukázkám. In: Holý, Dušan. Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. 1988, pp. 127–130.