Hoššo, Jozef

Name variants:

Hoššo, Jozef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Hoššo, Jozef. Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 457–466.

Article
Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav. Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 241–251.

Article
Hoššo, Jozef. Historicko-archeologický výskum v Liptovskej Mare. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 253–269.

Article
Hoššo, Jozef. Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 569–580.

Article
Hoššo, Jozef. Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 221–229.

Article
Hoššo, Jozef. K otázke stavania kachľových pecí v dedinských domoch na území Slovenska v stredoveku. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 401–408.

Article
Hoššo, Jozef. Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 499–508.

Article
Hoššo, Jozef. Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 215–232.

Article
Hoššo, Jozef. Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 287–300.