Humpola, David

Name variants:

Humpola, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 113–130.

Article
Humpola, David. Nové archeologické lokality na okrese Znojmo zjištěné v letech 2011–2015 pomocí leteckého snímkování. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 57–76.