Janyšková, Ilona

Name variants:

Janyšková, Ilona (preferred)
Янышкова, Илона
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Janyšková, Ilona. [Erhart, Adolf. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 352–353.

Chapter
Janyšková, Ilona. Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, pp. 91–98.

Article
Janyšková, Ilona. K několika rusko-českým lexikálním paralelám. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 52–56.

Article
Janyšková, Ilona. Pojmenování modřínu ve slovanských jazycích : Evě Havlové k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, vol. 37, iss. A36, pp. 103–110.

Article
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena. Radoslav Večerka (*18. 4. 1928 – †15. 12. 2017). Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 96–99.

Article
Janyšková, Ilona. Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 29–34.

Article
Janyšková, Ilona. Slovník nové slovní zásoby slovinštiny. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 58–61.

Article
Janyšková, Ilona. Slovník ruských lidových astronym. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 2, pp. 60–63.

Article
Janyšková, Ilona. [Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 220–222.

Chapter
Janyšková, Ilona. Staroslověnské názvy nemocí a jejich protějšky v makedonštině (v porovnání s češtinou). In: Studia macedonica II. 2015, pp. 152–157.

Article
Janyšková, Ilona. Vzpomínka na profesora Václava Machka (1894–1965). Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 1, pp. 95–98.

Article
Janyšková, Ilona. [Березович, Елена Львовна. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 255–257.

Article

Article
Janyšková, Ilona. Названия липы в русском языке. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 4, pp. 39–42.