Jílek, Jan

Name variants:

Jílek, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Jílek, Jan; Řebounová, Otakara. Bronzový prsten se skleněnou vložkou z doby římské z Prosiměřic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20072008, vol. 56-57, iss. M12-13, pp. 107–114.

Article
Macháček, Jiří; Jílek, Jan. Cena prof. Zdeňka Měřínského. Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 165.

Article
Jílek, Jan; Klontza, Věra. Dr. Marie Pardyová jubilující. Studia archaeologica Brunensia. 2023, vol. 28, iss. 1, pp. 177–178.

Article
Jílek, Jan. [Eck, Werner. Augustus: Augustus a jeho doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 224–225.

Chapter
Jílek, Jan. Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, pp. 145–153.

Article
Jílek, Jan. Několik poznámek ke skyfům typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 75–103.

Article
Vokáč, Milan; Jílek, Jan. Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 65–73.

Article
Petřeková, Eliška; Burianová, Veronika; Jílek, Jan. "Pompejská" nádoba z Mnichova Hradiště – na pomezí konzervace a falzifikace. Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 91–116.

Article
Jílek, Jan. [Sedlmayer, Helga. Die römischen Bronzegefässe in Noricum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 226–227.

Article
Jílek, Jan. Vzpomínka na doc. Jaroslava Tejrala. Studia archaeologica Brunensia. 2023, vol. 28, iss. 2, pp. 197–200.