Konečný, Lubomír Jan

Name variants:

Konečný, Lubomír Jan (preferred)
Konečný, Lubomír J.
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 229–238.

Article
Bláha, Josef; Konečný, Lubomír Jan. K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 125–148.

Article
Konečný, Lubomír J.. K problematice moravských hradů s plášťovou zdí. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 353–356.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Nejstarší politicko-církevní ústředí Moravy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20, pp. 9–22.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 239–248.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 449–470.

Article
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří. Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 305–320.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Poznámka ke geopolitickému fenoménu raněstředověké Moravy. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 119–127.

Article
Kudělka, Zdeněk; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. 55–62.

Article
Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Neubauerová, Dagmar; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě V. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 63–74.

Article
Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě VI. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 183–204.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 216–218.

Article
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří. Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 231–252.