Kotherová, Silvie

Name variants:

Kotherová, Silvie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Kotherová, Silvie. Jak zkoumat meditaci? Co například kognitivní věda?. Sacra. 2008, vol. 6, iss. 2, pp. 85–97.

Article
Kotherová, Silvie. Kognitivní analýza a interpretace, aneb, Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí?. Sacra. 2010, vol. 8, iss. 1, pp. 46–61.

Article
Kotherová, Silvie. [Williams, Paul. Mahájánový buddhismus: základy nauky]. Religio. 2018, vol. 26, iss. 2, pp. 237–239.