Kouřil, Pavel

Name variants:

Kouřil, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Kouřil, Pavel. Archeologické nálezy z hradu Templštejnu – železné předměty. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 129–140.

Article
Kouřil, Pavel. [Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich.]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 434.

Article
Kouřil, Pavel. Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 649–651.

Article
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 21–35.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor. Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 169–183.

Article
Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf. Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek). Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 375–382.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor. Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 165–176.

Article

Article
Kouřil, Pavel. [J. Janák a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí]. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 539–540.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 249–272.

Article
Kouřil, Pavel. Opavské setkání zájemců o problematiku středověkých fortifikací. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 641–642.

Article
Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav. Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsk u (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu). Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 121–151.

Article
Kouřil, Pavel. Polozemnice z 13. století z Opavy-Kateřinek. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 107–116.

Article
Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf. Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 253–270.

Article
Kouřil, Pavel. Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 131–145.

Article
Kouřil, Pavel; Plaček, Miroslav. Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna (okr. Bruntál). Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 221–234.

Article
Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk. Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 111–119.

Article
Kouřil, Pavel. Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 233–243.

Article
Kouřil, Pavel. Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 141–150.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 111–[130].

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 199–226.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 215–234.