Kováč, Milan

Name variants:

Kováč, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Kováč, Milan. Antóniov lacandónsky panteón a starí Mayovia : porovnávacia štúdia. Religio. 2000, vol. 8, iss. 2, pp. 125–150.

Article
Kováč, Milan; Karlovský, Vladimír. Astronomická a rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne. Religio. 2011, vol. 19, iss. 1, pp. 27–48.

Article
Kováč, Milan. [Carrasco, Davíd. Náboženství Mezoameriky: kosmovize a obřadní centra]. Religio. 1998, vol. 6, iss. 2, pp. 237–239.

Article
Sládek, Ondřej; Chlup, Radek; Lyčka, Milan; Vrhel, František; Hošek, Pavel; Kováč, Milan; Kandert, Josef; Pokorný, Petr; Václavík, David. Mircea Eliade dnes. Religio. 2007, vol. 15, iss. 2, pp. 271–281.

Article
Kováč, Milan. Posvätný priestor v náboženskom myslení starej Mezoameriky. Religio. 1999, vol. 7, iss. 1, pp. 3–22.

Article
Kováč, Milan. [Rätsch, Christian; Grube, Nikolai K.; Smailus, Ortwin; Landa, Diego de. Bohové starých Mayů]. Religio. 2000, vol. 8, iss. 1, pp. 118–121.

Chapter
Kováč, Milan. Tlamatinime a ľudová zbožnosť u starých Aztékov. In: Normativní a žité náboženství. 1999, pp. 44–55.

Article
Kováč, Milan. [Tuszyńska, Boguchwała. Majowie ; Taube, Karl A. Aztécké a mayské mýty]. Religio. 2008, vol. 16, iss. 2, pp. 265–267.

Chapter
Bělka, Luboš; Kováč, Milan. Úvodem. In: Normativní a žité náboženství. 1999, pp. 9.

Article
Kováč, Milan. Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012). Religio. 2012, vol. 20, iss. 2, pp. 277–280.