Kovářová, Pavla

Name variants:

Kovářová, Pavla (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Kovářová, Pavla. Editorial. ProInflow. 2011, vol. 3, iss. ProInflow speciál, pp. 2–4.

Chapter
Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost a digitální stopy. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 13–50.

Article
Kovářová, Pavla; Hálová, Nikola; Pojezná, Tereza. Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online kurzu práce s informacemi. ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 1, pp. 68–99.

Chapter
Kovářová, Pavla. Information safety of primary school pupils lessons in libraries : summary. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 198–199.

Chapter
Kovářová, Pavla. Knihovny jako součást vzdělávacího systému ČR. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 51–92.

Chapter
Kovářová, Pavla. Koncepce vzdělávání v informační bezpečnosti pro žáky základních škol. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 93–193.

Chapter
Kovářová, Pavla. Obsah. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 5–7.

Chapter
Kovářová, Pavla. Obsahové vazby témat v koncepci. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 256–261.

Chapter
Kovářová, Pavla. Použité výzkumné nástroje. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 224–239.

Chapter
Kovářová, Pavla. Předmluva. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 9–10.

Article
Kovářová, Pavla. Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 106–130.

Chapter
Kovářová, Pavla. Seznam grafů. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 223.

Chapter
Kovářová, Pavla. Seznam obrázků. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 221.

Chapter
Kovářová, Pavla. Seznam použité literatury. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 200–218.

Chapter
Kovářová, Pavla. Seznam tabulek. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 222.

Chapter
Kovářová, Pavla. Seznam zkratek. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 219–220.

Article
Fryš, Jakub; Kovářová, Pavla. Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 29–60.

Chapter
Kovářová, Pavla. Ukázky materiálů v navržené koncepci. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 240–255.

Chapter
Kovářová, Pavla. Úvod. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 11–12.

Article
Kovářová, Pavla; Hájek, Martin; Kvapilová, Lenka; Májková, Lucie; Matušková, Lenka; Mezuláník, Radek; Sloupenská, Hana. Vzdělávání k informační bezpečnosti v českých knihovnách. ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 2, pp. 4–24.

Chapter
Kovářová, Pavla. Závěr. In: Kovářová, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách. 2019, pp. 194–197.