Krejčová, Elena

Name variants:

Krejčová, Elena (preferred)
Michajlova-Krejčova, Elena
Крейчова, Елена
Михайлова-Крейчова, Елена
Content type
Displaying 1 - 25 of 125.

Chapter
Krejčová, Elena. A. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 7–12.

Chapter
Krejčová, Elena. Aktuální členění větné. In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, pp. 75–92.

Chapter
Krejčová, Elena. B. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 13–16.

Article
Krejčová, Elena. Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 85–86.

Chapter
Krejčová, Elena. Bibliografie. In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, pp. 137–143.

Chapter
Krejčová, Elena. C. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 17–18.

Chapter
Krejčová, Elena. Č. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 19–20.

Chapter
Krejčová, Elena. Čas a počasí. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, pp. 23–27.

Book
Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014

Chapter
Krejčová, Elena. Ch. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 41.

Article
Krejčová, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 149–157.

Chapter
Krejčová, Elena. D. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 21–28.

Chapter
Krejčová, Elena. Doprava, cestování. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, pp. 81–89.

Chapter
Krejčová, Elena. Dům. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, pp. 7–16.

Article
Krejčová, Elena. Dvě brněnské konference věnované překladu a jeho výzvám. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 2, pp. 86–89.

Chapter
Krejčová, Elena. E. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 29–30.

Chapter
Krejčová, Elena. Ekonomika. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, pp. 103–107.

Chapter
Krejčová, Elena. Excerpovaná literatura (v abecedním pořadí). In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, pp. 13–14.

Chapter
Krejčová, Elena. F. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 31–34.

Chapter
Krejčová, Elena. G. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 35.

Chapter
Krejčová, Elena. H. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 36–40.

Chapter
Krejčová, Elena. I. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 42–46.

Chapter
Krejčová, Elena. J. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, pp. 47–49.