Křístek, Michal

Name variants:

Křístek, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 29.

Chapter
Křístek, Michal. Acknowledgements. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 5.

Chapter
Křístek, Michal. Bibliography. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 104–108.

Article
Křístek, Michal. [Bogoczová, Irena; Fic, Karel; Chloupek, Jan; Jandová, Eva; Krčmová, Marie; Müllerová, Olga. Tváře češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 246–247.

Article
Křístek, Michal. New book on style of Czech scholarly texts. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 4, pp. 73–75.

Chapter
Křístek, Michal. British theories of style. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 46–65.

Article
Křístek, Michal. [Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 220–221.

Article
Křístek, Michal. [Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 216–217.

Article
Křístek, Michal. [Čechová, Marie; Krčmová, Marie; Minářová, Eva. Současná stylistika]. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 382–383.

Chapter
Křístek, Michal. Comparison of Czech and British theories of style. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 66–94.

Chapter
Křístek, Michal. Conclusions and possibilities for further research. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 95–103.

Chapter
Křístek, Michal. Czech theories of style. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 11–45.

Article
Křístek, Michal. [Findra, J. Stylistika slovenčiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 241–242.

Article
Křístek, Michal. Jan Firbas (25.3.1921–5.5.2000) – střípky vzpomínek. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 300.

Article
Křístek, Michal. [Hladká, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci: dopisy, e-maily, SMS]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 259.

Article
Křístek, Michal. [Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga; Zeman, Jiří. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 201.

Article
Křístek, Michal. In memoriam – prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (* 22. 6. 1923 – † 30. 1. 2014). Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 107–108.

Chapter
Křístek, Michal. Introduction. In: Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). 2012, pp. 9–10.

Article
Křístek, Michal. [Kochan, M. Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach]. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 4, pp. 69–70.

Article
Křístek, Michal. [Krobotová, Milena. Úvod do české stylistiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, vol. 51, iss. A50, pp. 175–178.

Article
Křístek, Michal. K životnímu jubileu Milana Jelínka (nar. 1923). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 249–255.

Article
Křístek, Michal; Schacherl, Martin. Milan Jelínek - sto let od narození. Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 1, pp. 87–91.

Article
Křístek, Michal. Možnosti zkoumání koheze textu v rámci stylistického rozboru : (na materiálu z románové pentalogie Karla Poláčka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, vol. 51, iss. A50, pp. 119–139.

Article
Křístek, Michal. Narativní způsoby a typ vypravěče v románech M. Viewegha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 111–118.

Chapter
Křístek, Michal. Použitá literatura. In: Dohnal, Josef. Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století. 2012, pp. 173–176.