Krmíčková, Helena

Name variants:

Krmíčková, Helena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 80.

Chapter
Krmíčková, Helena. Abbreviationes quae in apparatu critico locisque occurrunt. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 196.

Chapter
Krmíčková, Helena. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 55–56.

Chapter
Havlík. Asserunt quidam : (editio critica). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 137–147.

Chapter
Krmíčková, Helena. Attulit novam pestem? (M. Nicolaus de Dresda). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 61–85.

Chapter
Havel, Dalibor; Krmíčková, Helena. Bibliografie. In: Havel, Dalibor. , Krmíčková, Helena. Paleografická čítanka : literární texty. 2014, pp. 119–120.

Chapter
Krmíčková, Helena. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Moravský diplomatář. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 15–21.

Chapter
Krmíčková, Helena. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Český diplomatář. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 22–32.

Chapter
Krmíčková, Helena. Codex iuris municipalis regni Bohemiae, Sbírka pramenů práva městského království českého. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 51–53.

Chapter
Nicolaus Dresdensis. Contra Gallum : (editio critica). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 165–195.

Chapter
Krmíčková, Helena. De origine calicis historia. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 3–15.

Chapter
Krmíčková, Helena. Desky dvorské. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 72–73.

Chapter
Krmíčková, Helena. Desky zemské. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 66–71.

Article
Krmíčková, Helena. [Die Register Innocenz' III. Bd. 7. Pontifikatsjahr, 1204/1205: Texte und Indices.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1998-1999, vol. 47-48, iss. N3-4, pp. 120–122.

Chapter
Krmíčková, Helena. Dodatek. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 85–90.

Chapter
Krmíčková, Helena. Edice písemností institucí církevní správy. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 74–81.

Chapter
Krmíčková, Helena. Edice písemností středověké univerzity. Monumenta historica Universitatis Pragensis. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, pp. 82–84.

Book

Chapter
Krmíčková, Helena. Ex oriente lux?. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 47–53.

Chapter
Krmíčková, Helena. Fratrum aliqualis est scissio : (Contra Iacobellum, contra Gallum). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 16–46.

Article
Krmíčková, Helena. Gallus Asserunt quidam : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, vol. 44, iss. C42, pp. 51–69.

Chapter
Krmíčková, Helena. Hic est finis. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, pp. 120–123.

Chapter
Krmíčková, Helena. Husovy rekomendace. Cesta k nalézání jejich textů. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021, pp. 17–32.

Article
Krmíčková, Helena. Iacobellus de Misa, Magna cena : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, vol. 42, iss. C40, pp. 129–142.

Article
Krmíčková, Helena. [In omnibus caritas: k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Editoři: Mlada Mikulicová a Petr Kubín]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2003, vol. 52, iss. N8, pp. 134–136.