Kropáčková, Markéta

Name variants:

Kropáčková, Markéta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Kropáčková, Markéta. [Pokorný, M. Románová epopej v žánrových a meziliterárních souvislostech]. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 1, pp. 53–54.

Article
Kropáčková, Markéta. Rusko-české uměnovědné paralely : (poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů). Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 133–139.

Article
Kropáčková, Markéta. XXI. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 44–45.

Article
Kropáčková, Markéta. Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 32–37.