Kucbelová, Katarína

Name variants:

Kucbelová, Katarína (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Kucbelová, Katarína. Apokalypsa podľa T. S. Eliota (Kolář, Holan, Štrpka, Buzássy). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 163–170.

Chapter
Kucbelová, Katarína. Postava básnika v dielach Michala Habaja a J. H. Krchovského a kultúra narcizmu. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, pp. 59–64.