Kučera, Lukáš

Name variants:

Kučera, Lukáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Schönwälderová, Nikol; Šlézar, Pavel; Kučera, Lukáš. Analýza zbytků barev z fragmentu kresby na březové kůře z Litovle. Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 143–152.

Article
Orna, Jiří; Kočí Dudková, Veronika; Frýda, František; Kučera, Lukáš. Lázně ve středověké a raně novověké Plzni. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 343–356.

Article
Kučera, Lukáš. Připravuje se II. ročník školy archeometrie. Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 164.