Lisá, Lenka

Name variants:

Lisá, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Duffek, Petr; Těsnohlídek, Jakub; Simota, Vlastimil; Těsnohlídková, Kateřina; Hrubý, Petr; Petr, Libor; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Brychová, Veronika; Lisá, Lenka. Dehtářský a textilní výrobní areál v zázemí středověkého městečka Lukavce – příklad vrcholně středověké kolonizace na Vysočině. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 641–670.

Article
Mazáčková, Jana; Lisá, Lenka. Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 77–97.

Article
Lisá, Lenka. Zdravice k životnímu jubileu prof. RNDr. Antonína Přichystala, DSc.. Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 1, pp. 11–19.