Mako, Michal

Name variants:

Mako, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article

Article
Mako, Michal. Queer minulosť pripomínaná v prvorepublikovej tlači československej sexuálnej menšiny. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 2, pp. 49–67.