Mareš, Petr

Name variants:

Mareš, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Musil, Libor; Rabušic, Ladislav; Mareš, Petr. Is the Moravian movement the last straw which the Moravians grasp?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 51–61.

Article
Mareš, Petr. Konsensuální přístup k definici chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 7–22.

Chapter
Mareš, Petr. Legitimacy. In: Možný, Ivo. Social consequences of a change in ownership : two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1995, pp. 53–71.

Chapter
Mareš, Petr; Musil, Libor; Gregor, Miroslav. Nemohli bychom spolupracovat jinak?. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, pp. 47–90.

Article
Mareš, Petr. Obsah chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, vol. 44, iss. G37, pp. 5–17.

Article
Mareš, Petr. Sociologie práce a průmyslu z funkcionalistického pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 91–94.

Article
Mareš, Petr. Some characteristics of unemployment in Czech republic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. G35, pp. 15–22.

Article
Musil, Libor; Mareš, Petr. The "entitelment mentality" and legitimacy of privatization in industry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. G35, pp. 53–63.