Masařík, Zdeněk

Name variants:

Masařík, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 83.

Chapter
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 11–45.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Anmerkungen. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, pp. 128–136.

Article
Lorencová, Anna. Anthropologické zpracování kosterního materiálu z únětických hrobů v Újezdě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 22–26.

Article
Masařík, Zdeněk. [Arndt, Erwin. Luthers deutsches Sprachschaffen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 240–242.

Chapter
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 47–316.

Article
Masařík, Zdeněk. Bemerkungen zum analytischen Futur im Deutschen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1994, vol. 9, iss. 1, pp. 61–67.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Bemerkungen zur Morphologie. In: Masařík, Zdeněk. Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache in Mähren. c1985, pp. 119–133.

Article
Masařík, Zdeněk. [Besch, Werner. Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh.: Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 201–202.

Article
Masařík, Zdeněk. Brünner germanistisches Jubiläum : [zum 60. Geburtstag von Doz. Jaromír Zeman]. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2005, vol. 19, iss. 1, pp. 17–21.

Chapter
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 317–345.

Article
Masařík, Zdeněk. [Daniels, Karlheinz. Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 242–244.

Article
Masařík, Zdeněk. [Das Stadtrechtsbuch von Sillein: Einleitung. Edition und Glosar von Ispo Tapani Piirainen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 263–264.

Article
Šlosar, Dušan. Derivační vyjadřování vidových protikladů ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 15–21.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 221–225.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Die wichtigsten Abkürzungen. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, pp. 142.

Article
Kutal, Albert. Dvacátá léta Jaroslava Krále. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 61–74.

Article
Masařík, Zdeněk. Ein Beitrag zur deutschen Kanzleisprache in Olmütz im 15. und 16. Jh.. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1977, vol. 1, iss. 1, pp. 23–44.

Article
Masařík, Zdeněk. Einige Bemerkungen zur Erforschung der deutchen Urkundensprache. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 65–73.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Einleitung. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, pp. 5–9.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Einleitung. In: Masařík, Zdeněk. Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache in Mähren. c1985, pp. 7–10.

Article
Masařík, Zdeněk. [Filičeva, N.I. История немецкого языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 157–159.

Chapter
Masařík, Zdeněk. Formenbestand. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, pp. 85–110.

Article
Masařík, Zdeněk. [Guchman, M.M. Ot jazyka nemeckoj narodnosti k nemeckomu nacional'nomu jazyku. Časť I., Razvitije jazyka nemeckoj narodnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 135–136.