Měřínský, Zdeněk

Name variants:

Měřínský, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 149.

Article
Vignatiová, Jana; Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 222–225.

Article
Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk. 5. celoštátne sympózium "Archeológia, geofyzika, archeometrie", Nové Vozokany 1986. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 425.

Article
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 367–399.

Article
Kordiovský, Emil; Měřínský, Zdeněk. Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen). Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 23–27.

Article
Měřínský, Zdeněk. Archeologické nálezy z okolí Hrušovan nad Jevišovkou (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 144–146.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Barral i Altet, Xavier. Frühes Mittelalter: von der Spätantike bis zum Jahr 1000]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, vol. 47, iss. M3, pp. 105–106.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu]. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 652–653.

Article
Měřínský, Zdeněk. Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen). Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 55–66.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 439–442.

Article
Měřínský, Zdeněk. Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 748–751.

Article
Měřínský, Zdeněk. Čechy v době slovanské. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 506–508.

Article
Měřínský, Zdeněk. [Černá, Eva. Středověké sklo v zemích Koruny české: katalog výstavy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, vol. 47, iss. M3, pp. 106–109.

Article
Měřínský, Zdeněk. Český stát na přelomu 12. a 13. století. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 469.

Article
Měřínský, Zdeněk. Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 375–393.

Article
Měřínský, Zdeněk. Das Studium der Sachkultur des Mittelalters – Ziel oder Mittel?. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 9–42.

Article
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 15–25.

Article
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 9–36.

Article
Měřínský, Zdeněk. Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 7–58.

Article
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen). Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 77–92.

Article
Měřínský, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) : Thesen. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 9–26.

Article
Měřínský, Zdeněk. Dva loštické poháry z bývalé sbírky Clary-Aldringen na teplickém zámku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 284–287.

Book
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Article
Měřínský, Zdeněk; Měřínská, Alena. [Helen Clarke, The Archaeology of Medieval England.], [Brian K. Davison,The New Observer's Book of Castles.], [Elizabeth Eames, English Medieval Tiles]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 427–431.

Article
Měřínský, Zdeněk. Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 45–90.