Mlynka, Michal

Name variants:

Mlynka, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Mlynka, Michal. Ikonografické pramene k štúdiu slovenského poľnohospodárstva. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, pp. 43–62.