Nečas, Ctibor

Name variants:

Nečas, Ctibor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 60.

Chapter
Nečas, Ctibor. Abschluss. In: Nečas, Ctibor. Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. 1993, pp. 127–131.

Article
Nečas, Ctibor. Běžné bankovní obchody Moravské agrární a průmyslové banky v Haliči a v Uhrách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 87–94.

Article
Nečas, Ctibor. Bohusoudovští Romové (1784-1945). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, vol. 49, iss. C47, pp. 211–222.

Chapter
Nečas, Ctibor. Český bankovní kapitál na Balkáně v období před první světovou válkou. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 259–263.

Article
Nečas, Ctibor. Český finanční kapitál a česká buržoazní politika před r. 1914. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 71–78.

Article
Nečas, Ctibor. Činnost vzájemně pojišťovací banky Slavie v Zalitavsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, vol. 32, iss. C30, pp. 99–107.

Chapter
Nečas, Ctibor. Činy. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, pp. 51–110.

Chapter
Nečas, Ctibor. Exkurs. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, pp. 111–121.

Chapter
Nečas, Ctibor. Exkursy. In: Nečas, Ctibor. Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. 1993, pp. 89–106.

Chapter
Nečas, Ctibor. Genocida Sintů a českých Romů. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, pp. 29–94.

Chapter
Nečas, Ctibor. [Grafické přílohy]. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, pp. 208–214.

Article
Nečas, Ctibor. K počátku česko-slovinských finančních styků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, vol. 40, iss. C38, pp. 77–86.

Article
Nečas, Ctibor. K počátkům české kapitálové expanze do jihovýchodní Evropy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 171–179.

Article
Nečas, Ctibor. K počátkům vývozu českého pojištění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, vol. 37, iss. C35, pp. 87–100.

Chapter
Nečas, Ctibor. Kalendář událostí. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, pp. 189–196.

Chapter
Nečas, Ctibor. Kapitálová expanze Ústřední banky českých spořitelen v předvečer první světové války. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 303–318.

Chapter
Nečas, Ctibor. Literatura a prameny. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, pp. 128–135.

Article
Nečas, Ctibor. Macůrkovo vandrování, čili, Stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923-1932). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. 133–142.

Chapter
Nečas, Ctibor. Místní rejstřík. In: Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1994, pp. 215–220.

Chapter
Nečas, Ctibor. Místní rejstřík. In: Nečas, Ctibor. Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. 1993, pp. 133–137.

Chapter
Nečas, Ctibor. Obsah. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, pp. 137.

Chapter
Nečas, Ctibor. Od záměru k činům. In: Nečas, Ctibor. Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. 1992, pp. 20–50.