Nekuda, Vladimír

Name variants:

Nekuda, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 54.

Article
Nekuda, Vladimír. 20. konference pracovní skupiny pro výzkum vývoje osídlení ve střední Evropě. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 463.

Article
Nekuda, Vladimír. [Adriaan von Müller-Klara von Müller-Muci, Die Ausgrabungen auf dem Burgwall in Berlin-Spandau]. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 313–314.

Article
Nekuda, Vladimír. [Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 16/2000]. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 677.

Article
Nekuda, Vladimír. [Belo Polla, Košice. Krásna. K středověkým dějinám Krasnej nad Hornádom ]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 444–445.

Article
Nekuda, Vladimír. Čtvrt století konferenčních jednání. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 5–6.

Article
Nekuda, Vladimír. Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 365–414.

Article
Nekuda, Vladimír. Das hoch- und spätmittelalterliche Dorf im Ostmitteleuropa im Licht der archäologischen Forschung. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 263–328.

Article
Nekuda, Vladimír. Dvacet let sborníku Archaeologia historica. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 5–[6].

Article
Nekuda, Vladimír. [Fehring, Günter P. Einführung in die Archäologie des Mittelalters]. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 646.

Article
Nekuda, Vladimír. K 65. narozeninám PhDr. Belo Polly, CSc.. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 518–520.

Article
Nekuda, Vladimír. K 70. narozeninám prof. MUDr. Ervína Černéno, CSc.. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 543–544.

Article
Nekuda, Vladimír. K vývoji drobných středověkých opevnění na Moravě. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 293–306.

Article
Nekuda, Vladimír. K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 171–182.

Article
Nekuda, Vladimír. K životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc.. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 461.

Article
Nekuda, Vladimír. Konference k otázce vývoje osídlení ve střední Evropě a zemích sousedních. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 503.

Article
Nekuda, Vladimír. Konference k problematice středověké archeologie. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 385–386.

Article
Nekuda, Vladimír. Konference "Mensch und Tier im Mittelalter" - Člověk a zvíře ve středověku. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 469.

Article
Nekuda, Vladimír. [Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Hrady českého Slezska]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 503–506.

Article
Nekuda, Vladimír. Moravský venkov v době předhusitské. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 13–30.

Article
Nekuda, Vladimír. [Müller, Adriaan von; Müller-Muči, Klara von. Neue Forschungsergebnisse vom Burgwall in Berlin-Spandau]. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 454.