Nemeš, Jaroslav

Name variants:

Nemeš, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Nemeš, Jaroslav. Drevené sudy a ich využitie pri skladovaní nápojov a potravín (stredoveké Uhorsko). Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 247–263.

Article
Nemeš, Jaroslav. Využitie stanov v stredovekom Uhorsku. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 665–686.