Novotný, Jiří

Name variants:

Novotný, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Novotný, Jiří. Aktualizační prostředky a jejich vzájemné vztahy. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 83–86.

Chapter
Novotný, Jiří. K termínům pro modální jevy a k posunům ve významech slovesných modů. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 173.