Ohnesorg, Karel

Name variants:

Ohnesorg, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Abecední seznam slov. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 80–138.

Article
Ohnesorg, Karel. [Chigarevskaïa, N. Traité de phonétique française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 154–155.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Členění souvislé řeči. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 63–66.

Article
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel; Lézine, Irène; Kocher, Francis; Brauner, Alfred; Lentin, Laurence; Tabouret-Keller, Andrée. Etudes sur le langage enfantin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 210–212.

Article
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 259.

Article
Bartoš, Lubomír; Ohnesorg, Karel. Colloquium paedolinguisticum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 215–227.

Book

Article
Ohnesorg, Karel. [Gendron, Jean-Denis. Tendances phonétiques du français parlé au Canada]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 155–156.

Article
Ohnesorg, Karel. [Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 241–243.

Article
Ohnesorg, Karel. [Kaczmarek, Leon. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy (dyslalii) u dzieci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 123.

Article
Ohnesorg, Karel. Kapitola ze srovnávací fonetiky dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, vol. 4, iss. A3, pp. 95–101.

Article
Ohnesorg, Karel. [Kloster Jensen, Martin. Précis de prononciation française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 128–129.

Article
Ohnesorg, Karel. [Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 220–221.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Le vers enfantine. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, pp. 55–59.

Article
Ohnesorg, Karel. [Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 246.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Modulace souvislé řeči. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 67–76.

Article
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions á la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 209–213.

Article
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions à la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 165–169.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Předmluva. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 5.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, pp. 351–356.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Realisace hlásek v řeči souvislé. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 49–58.

Article
Ohnesorg, Karel. Renesance studia dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, vol. 11, iss. B9, pp. 228–239.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Résumé. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 149–158.

Article
Ohnesorg, Karel. Šedesát let Vladimíra Stupky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 192–193.

Chapter
Ohnesorg, Karel. Seznam citovaných prací. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, pp. 159–161.