Papajík, David

Name variants:

Papajík, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Papajík, David. Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 122–126.