Parczewski, Michał

Name variants:

Parczewski, Michał (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Parczewski, Michał. Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 93–97.

Article
Parczewski, Michał. Ważny głos w dyskusji : (uwagi na marginesie książki G. Fuska). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 47–53.