Pavlincová, Helena

Name variants:

Pavlincová, Helena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 33.

Article
Gabriel, Jiří; Zouhar, Jan; Krejčí, Rudolf. Český filozof na Aljašce : rozhovor s univ. prof. Rudolfem Krejčím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, vol. 50, iss. B48, pp. 117–133.

Article
Pavlincová, Helena. Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii. Studia philosophica. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 59–67.

Article
Pavlincová, Helena. Čeští novotomisté o společnosti a demokracii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, vol. 48, iss. B46, pp. 105–111.

Article
Pavlincová, Helena. Člověk a filozof Lubomír Nový. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 19–24.

Article
Pavlincová, Helena. Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950. Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 123–136.

Article
Pavlincová, Helena; Gabriel, Jiří. Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1926–1950. Studia philosophica. 2020, vol. 67, iss. 2, pp. 71–93.

Article
Pavlincová, Helena. [Filosofický slovník]. Religio. 1996, vol. 4, iss. 1, pp. 113–115.

Book
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Article
Pavlincová, Helena. [Filozofia i czas przeszły: profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Editoři: B. Szotek; A.J. Noras]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, vol. 55, iss. B53, pp. 111–115.

Article
Pavlincová, Helena. [Jahelka, Tomáš. Masarykova filozofia na Slovensku]. Studia philosophica. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 112–114.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Jaký logos, jaký mýtus? Česká filosofie náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 185–233.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Jiný logos, mýtu navzdory: konfesijní filosofie náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 137–183.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Jmenný rejstřík. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 243–248.

Article
Pavlincová, Helena. K jubileu profesora Pavla Spunara. Religio. 2018, vol. 26, iss. 1, pp. 71–75.

Article

Article
Pavlincová, Helena. Konference Po cestách kritického myšlení, 10. října 2013, Plzeň. Studia philosophica. 2014, vol. 61, iss. 1, pp. 68–69.

Article
Pavlincová, Helena. Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, vol. 50, iss. B48, pp. 135–161.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Logos bez mýtu: analytická filosofie náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 103–136.

Article
Pavlincová, Helena. [Mach, Ernst. Knowledge and Error: sketches on the psychology of enquiry]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 187.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Obsah. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 9–10.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Od logu k mýtu: filosofie náboženství ztrácí kompetence. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 75–102.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Od mýtu k logu: metamorfózy náboženství ve filosofii náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 55–74.

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Od mýtu k logu: negace a logizace mýtu ve filosofii náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999, pp. 43–54.

Article
Pavlincová, Helena. [Otázky vědeckého ateismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. B26-27, pp. 111–114.