Pernička, Radko Martin

Name variants:

Pernička, Radko Martin (preferred)
Pernička, M.
Pernička, Martin
Content type
Displaying 1 - 25 of 79.

Chapter
Pernička, Radko Martin. Abkürzungen der Zeitschriften und Periodika. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, pp. 161.

Chapter
Pernička, Radko Martin. Archäologisch-historische Auswertung. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, pp. 97–129.

Article
Pernička, Radko Martin. Další etapa výzkumu na žárovém pohřebišti z doby římské u Šitbořic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 18, iss. E14, pp. 282–284.

Article
Pernička, Radko Martin. [Dannheimer, Hermann; Ulbert, Günter. Die bajuwarischen Reihengräber von Feldmoching und Sendling, Stadt München]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 149.

Article
Pernička, Radko Martin. Die Forschungen in Prosiměřice (Kreis Znojmo) in den Jahren 1956 und 1957 - Fundbericht. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 18, iss. E14, pp. 125–179.

Chapter
Pernička, Radko Martin. Die Keramik des marchländischen Kulturkreises. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, pp. 13–85.

Chapter
Pernička, Radko Martin. Die Keramik des Opavaer Ausläufers des oberschlesischen Kulturkreises. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, pp. 92–96.

Article
Kalousek, František; Pernička, Radko Martin. Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 42–90.

Article
Pernička, Radko Martin. Diplomní práce na katedře prehistorie UJEP v Brně v letech 1961 až 1965. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 223–224.

Article
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie FF UJEP v Brně v letech 1971 až 1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 273–276.

Article
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie UJEP v Brně v letech 1966-1970. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 141–143.

Article
Pernička, Radko Martin. Doktoráty z archeologie dosažené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1966-1970. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 139–140.

Article
Pernička, Radko Martin. Doktoráty z oboru archeologie dosažené v letech 1971-1975 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 271–272.

Article
Pernička, Radko Martin. Dva zlomky sigiláty ve sbírkách KP UJEP Brno. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 140–141.

Article
Pernička, Radko Martin; Podborský, Vladimír. Ein Kinderbegräbnis im Gefäss und ein Grab mit der Křtěnover Schafthalsaxt des Typs von Věteřov aus der Bronzezeit in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 5–21.

Article
Pernička, Radko Martin. Eine unikate Grabanlage der Glockenbecherkultur bei Prosiměřice, Südwest-Mähren : (Ergebnisse der Versuchsgrabung 1958). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 9–54.

Article
Pernička, Radko Martin. Fragment antického kahánku z hradiska Pohansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 207–209.

Article
Pernička, Radko Martin. [Frel, Jiří. Počátky řeckého sochařství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 128–129.

Article
Pernička, Radko Martin. Geografický rozsah a charakter osídlení Moravy v době římské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 53–65.

Chapter
Pernička, Radko Martin. Hilfsregister der deutschen Gemeindenamen. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966, pp. 150–151.

Article
Pernička, Radko Martin. K problematice středoevropského vývoje hřebenů v době laténské a římské se zvláštním zřetelem k moravským nálezům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 63–79.

Article
Pernička, Radko Martin. K rekonstrukci vývoje keramiky v době římské na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 133–146.

Article
Pernička, Radko Martin. [Karnitsch, Paul. Die Reliefsigillata von Ovilava]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 252–254.

Article
Pernička, Radko Martin. [Karnitsch, Paul. Die verzierte Sigillata von Lauriacum (Lorch-Enns)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 250–251.