Petřeková, Adéla

Name variants:

Petřeková, Adéla (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Vondruška, Oldřich; Žatečka, Luděk; Chalupa, Aleš; Kundt, Radek; Kundtová Klocová, Eva; Kaše, Vojtěch; Čejková, Olga; Vrzal, Miroslav; Ketman, Václav; Menšíková, Tereza. Historie 20 let vydávání časopisu Sacra očima jeho šéfredaktorek a šéfredaktorů. Sacra. 2022, vol. 20, iss. 2, pp. 61–69.

Article
Petřeková, Adéla; Götzingerová, Eva. Navzájem se inspirovat: hlavní cíl studentské konference KSA FF UPOL : jaký byl 7. ročník?. Sacra. 2023, vol. 21, iss. 1, pp. 65–67.

Article
Menšíková, Tereza; Petřeková, Adéla; Kvíčalová, Anna. Rozhovor s Annou Kvíčalovou : Kulturní historie smyslů. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 1, pp. 39–46.