Petříková, Jana

Name variants:

Petříková, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Petříková, Jana; Svoboda, Mojmír. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 37–55.

Article
Petříková, Jana. Grafologie - mýtus a realita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 123–139.

Article
Petříková, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 73–85.

Article
Petříková, Jana. Psychické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů-vybrané aktualní poznatky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, vol. 51, iss. P7, pp. 75–99.

Article
Petříková, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 37–46.

Article
Petříková, Jana. Psychosomatika a koncept chování typu v souvislosti s vážnými somatickými chorobami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 113–123.

Article
Štěpánek, David; Petříková, Jana. Sebevražda - příznak krize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 55–65.