Pokorný, Petr

Name variants:

Pokorný, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Pokorný, Petr. [Anton, Ted. Eros, magie and the murder of Professor Culianu]. Religio. 2000, vol. 8, iss. 2, pp. 219.

Article
Pokorný, Petr. K společenské roli prvotního křesťanství. Religio. 1999, vol. 7, iss. 2, pp. 119–128.

Article
Pokorný, Petr. [Martin, Luther H. Helénistická náboženství]. Religio. 1998, vol. 6, iss. 1, pp. 103–105.

Article
Sládek, Ondřej; Chlup, Radek; Lyčka, Milan; Vrhel, František; Hošek, Pavel; Kováč, Milan; Kandert, Josef; Pokorný, Petr; Václavík, David. Mircea Eliade dnes. Religio. 2007, vol. 15, iss. 2, pp. 271–281.

Article
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 143–150.

Article
Pokorný, Petr. Profesor Jan Heller sedmdesátiletý. Religio. 1995, vol. 3, iss. 1, pp. 89–97.