Poláček, Jiří

Name variants:

Poláček, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Poláček, Jiří. Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 60–68.

Article
Poláček, Jiří. Dvojí pohled na Vladislava Vančuru : Arne Novák a F.X. Šalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 73–78.

Article
Poláček, Jiří. Karel Čapek a Brno. Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 7–22.

Article
Lollok, Marek; Poláček, Jiří. Moje práce snad měla smysl.... Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 113–119.

Article
Pospíšil, Ivo; Poláček, Jiří. Obnovit normální komunikaci mezi Slovany : rozhovor s Jiřím Poláčkem. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 3, pp. 50–53.

Article
Poláček, Jiří. Pravda a báseň : přijetí Obrazů z dějin národa českého dobovou kritikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 83–92.

Article
Poláček, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 169–171.

Article
Poláček, Jiří. Subjekt v moderní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 165–167.

Article
Poláček, Jiří. Veleba vytrvalosti : (k devadesátinám Františka Všetičky). Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 1, pp. 76–77.