Poláček, Lumír

Name variants:

Poláček, Lumír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article

Article
Poláček, Lumír. K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 55–72.

Article
Dvorská, Jitka; Poláček, Lumír. Základní principy a problémy dendrochronologie. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 435–441.