Polák, Josef

Name variants:

Polák, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Polák, Josef. Ke vzniku českého literárněvědného strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 39–54.

Article
Polák, Josef. Pojetí lidu, boje a revoluce ve Slezských písních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 123–130.

Article
Polák, Josef. Sládkova aktovka Práce a dokumenty o jejím zákazu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 145–149.

Chapter
Polák, Josef. Tematický akční rádius Selských písní J.V. Sládka. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 457–470.