Pomajzlová, Alena

Name variants:

Pomajzlová, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Pomajzlová, Alena. Gutfreundova pohybující se plocha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, vol. 55, iss. F50, pp. 117–130.

Chapter
Pomajzlová, Alena. Krajina - svět - malba : stojící rybář Josefa Čapka. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 369–[380].

Article
Pomajzlová, Alena. Nová věcnost a Valori Plastici. Opuscula historiae artium. 2018, vol. 67, iss. 1, pp. 24–37.

Article
Pomajzlová, Alena. Stroje na náhodu. Opuscula historiae artium. 2017, vol. 66, iss. 2, pp. 196–203.