Popela, Jaroslav

Name variants:

Popela, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Popela, Jaroslav. K pojmu predikace. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 119–122.

Chapter
Popela, Jaroslav. K вопросу выяснения сущности и границ модальности в языке. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 159–162.