Porák, Jaroslav

Name variants:

Porák, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Porák, Jaroslav. K vývoji infinitivních vět v češtině. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 345–349.