Pražák, Richard

Name variants:

Pražák, Richard (preferred)
Пражак, Рихард
Content type
Displaying 1 - 25 of 166.

Article
Pražák, Richard. [Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 200–202.

Article
Pražák, Richard. August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 7–19.

Chapter
Pražák, Richard. Bibliografie. In: Kazinczy, Ferenc. Ferenc Kazinczy a Brno : (vězeňský deník Ference Kazinczyho a jeho pobyt v Brně). 2000, pp. 14–15.

Chapter
Pražák, Richard. Bogomilismus v Uhrách v 11. století. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, pp. 76–83.

Article
Pražák, Richard. Češi a Maďaři v počátcích národního obrození : (ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, vol. 17, iss. C15, pp. 73–78.

Article
Pražák, Richard. Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 15–24.

Article
Pražák, Richard. Česká, slovenská a maďarská próza v angličtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 247–248.

Article
Pražák, Richard. Cesty uherských humanistů reformovaného vyznání do českých zemí v předvečer třicetileté války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. 131–142.

Article
Kolejka, Josef; Pražák, Richard. Charakter neoabsolutistického režimu habsburské monarchie a postavení jejích národů v letech 1849-1860/1861 : (přehled a srovnání literatury). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, vol. 22, iss. C20, pp. 187–196.

Article
Pražák, Richard. [Csanda, Sándor. Harmadik nemzedék]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 178.

Chapter
Pražák, Richard. Čtyřicátá léta. In: Pražák, Richard. Lajos Kossuth. 1994, pp. 21–35.

Article
Pražák, Richard. Dante a középkor és a renaissance között. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 183–184.

Chapter
Pražák, Richard. Die Beziehungen Josef Dobrovskýs zu den Ungarn. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, pp. 42–63.

Chapter
Pražák, Richard. Die Finno-ugristischen Studien Josef Dobrovskýs. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, pp. 64–96.

Article
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 45–60.

Chapter
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : k typologii českého a maďarského kulturně politického vývoje na přelomu 18. a 19. století. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 57–82.

Chapter
Pražák, Richard. Dokumenty. In: Pražák, Richard. Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození. 1962, pp. 156–228.

Article
Pražák, Richard. Dvě práce z problematiky stavovských povstání v Uhrách. Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 152–153.

Article
Pražák, Richard. Dvě studie o obrozenských průkopnících maďarsko-česko-slovenského přátelství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 245–246.

Article
Pražák, Richard. Eine italienische Synthese der ungarischen Literaturgeschichte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 175–180.

Chapter
Pražák, Richard. Einleitung. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, pp. 7.